"ENERGAS"s.c.
ul. Warszawska 2
07-410 Ostrołęka
tel.(029) 769-31-58
(029) 760-08-83
fax.(029) 760-08-83 wew. 22

Godziny otwarcia:
pn-pt:7.00 - 18.00
sob:7.00 - 14.00
 
Dotacje unijne

„ENERGAS” S. C. z dotacją unijną
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” spółka cywilna Paweł i Andrzej Ochenkowscy w dniu 25 marca 2015 r. podpisało z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-110/14-00 o dofinansowanie Projektu „Wzrost konkurencyjności firmy ENERGAS poprzez zakup innowacyjnych technologii bezwykopowych i dywersyfikację usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie do Firmy nowych usług opartych o nowoczesną technologię bezwykopową, związanych z przewiertami horyzontalnymi oraz odwiertami stożkowymi pod instalację pomp ciepła oraz udoskonaleniem usług dotychczasowych.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy ENERGAS poprzez zakup innowacyjnych technologii bezwykopowych i dywersyfikację usług”
Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” spółka cywilna Paweł i Andrzej Ochenkowscy


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
[ 1 ]
Copyright 2007 Energas :: Realizacja CYBERMEDIA